Rozvod a prívod energie

Bezpečný a efektívny rozvod elektrickej energie

Rolujte

Prehľad

Systémy vedení a flexibilné prúdové a zemniace pripojenia

Prúdové pripojenia, zemniace pripojenia, systémy vlečných vedení, systémy trolejových vedení

Vlečné a trolejové vedenia vytvárajú s rôznymi komponentami na prúdové pripojenia solídne systémy na prívod a rozvod energie. Produktové portfólio Schmachtl obsahuje všetky potrebné komponenty, napríklad medené prípojnice, silové káble, uzemňovacie pásiky, expanzné pásy, oddeľovače, držiaky na zbernice, C prípojnice, štvorhranné profily a I nosníky.


Produkty

Paleta produktov

Prúdové pripojenia, zemniace pripojenia

Všeobecné

Naše rôznorodé komponenty pre prúdové a zemniace spojenia umožňujú optimálne a čisté riešenie na rozvod a prívod energie. Ponuka od Schmachtl obsahuje medené prípojnice, silové káble, uzemňovacie pásiky, expanzné pásy a takisto rozsiahle príslušenstvo s izolátormi a nosníkmi pre zbernice vrátane zemniaceho príslušenstva.

Oblasti použitia

 • Energia: Výroba elektrickej energie, transformátory…
 • Doprava: Automobilový priemysel, letecká a lodná doprava a koľajová a cestná doprava
 • Stavebný priemysel
 • Rozvádzačové skrine
 • Strojárenstvo

Výhody

 • Rýchla a jednoduchá inštalácia
 • Dobrá odolnosť voči chveniu a únave
 • Vyhotovenia z mede, hliníka a ušľachtilej ocele
 • Vopred vytvarované a obojstranne perforované spájacie súpravy

Katalógy a brožúry

Kataloge und Broschüren

Systémy vlečných vedení, systémy trolejových vedení

Všeobecné

Vlečné a trolejové vedenia sú solídne systémy na prívod a rozvod energie. S rozsiahlym programom vozu s brzdovým potrubím pre lanové prípojnice, C prípojnice, 4kt profily a I nosníky ponúka Schmachtl riešenia pre takmer všetky hmotnostné zaťaženia a rýchlosti. Ponuku na rozvod a prívod energie dopĺňajú naše jednoduché, viacpólové a skriňové trolejové vedenia.

Oblasti použitia

 • Mostné a procesné žeriavy
 • Systémy na prívod médií
 • Kontajnerové žeriavy
 • Koľajnicové pojazdy na ručný pohon
 • Technika do čističiek
 • Výťahy
 • Usporiadanie pracoviska

Technické atribúty:

 • Systémy vlečných vedení: nosnosť do 800 kg
 • Na okrúhle a ploché vedenia
 • Možné vyhotovenie z ušľachtilej ocele a do výbušného priestoru
 • Prúdová zaťažiteľnosť systémov vlečných vedení: do 1250 A
 • Vyhotovenia: Meď, hliník a data kov
 • Krivočiarosť vďaka oblým segmentom, ktoré sa dajú dodať z továrne
 • Prenos energie a dát

Zastupované firmy

Zastupované firmyKontakt

Schmachtl zákaznícky servis

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Budeme vám radi k dispozícii.

Ďalšie informácie

Rozvádzačová technika

Káblové kanály

Meldeschalter Industrie Header - Endschalter, Mikroschalter, Lasttrennschalter

Rozvádzačová technika

Spínače

Rozvádzačová technika

Napájanie prúdom, spínané zdroje