Tiráž

Rolujte

  Všeobecné informácie podľa paragrafu § 5


  Údaje firmy

  Schmachtl Sk, spol. s.r.o.
  Valchárska 3
  821 09 Bratislava
  E-Mail:
  Phone:
  Fax:
  +421 2 5827 5601
  Výkonný riaditeľ:
  Branislav Huťka
  Obchodný register:
  35773219
  Registračný súd:
  Obchodný register Bratislava
  IČ DPH:
  SK2020232709

  Obchodné podmienky

  Vylúčenie ručenia

  Internetovú ponuku sme zostavovali s čo najväčšou starostlivosťou. Spoločnosť Schmachtl SK, s.r..o. však nemôže prijať žiadne prísľuby ani záruky za údaje poskytnuté na webstránke a týmto vylučuje ručenie za akékoľvek škody, ktoré vzniknú v priamom alebo nepriamom súvise s používaním tejto webstránky.

  V prípade odkazov na iné webstránky neprijíma Schmachtl SK, s.r.o. takisto žiadne ručenie za cudzí obsah, pretože zaň zodpovedajú výlučne jeho poskytovatelia.

  Autorské právo a obchodné známky

  Všetky práva vyhradené. Na texty, obrázky, grafiky, zvuky, animácie a videá a takisto na všetok iný obsah, ktorý je reprodukovaný na webstránke, sa vzťahuje ochrana autorského práva a iné zákony o ochrane. Rozmnožovanie, zmena alebo používanie uvedeného obsahu v akejkoľvek podobe nie je povolené bez predchádzajúceho súhlasu spoločnsoti Schmachtl GmbH. Ak nie je uvedené ináč, všetky známky znázornené na webstránke, predovšetkým SCHMACHTL, logá, patenty a iné sú právne chránené a sú vlastníctvom spoločnosti Schmachtl SK, s.r.o.

  Dôkazy o obrázkoch

  Stránka Energotechnika: Stránka produktov transformátorov 

  • Obrázok v hlavičke: SGB tlačové oddelenie: ©Wolfgang Zopf
  • Obrázky produktov: ©SGB-SMIT GmbH

  Stránka Energotechnika: Stránka produktov kompenzácie

  • Obrázky aplikácií: ©Martin Maier
  • Obrázky produktov: ©FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH

  Stránka rozvádzačová technika: Stránka produktov káblové kanále

  • Obrázok kanálov z oceľového plechu ©häwa GmbH

  Stránka rozvádzačová technika: Stránka produktov rozvod a prívod energie

  • Obrázky produktov zemniacich spojení ©Schroff GmbH nvent-eriflex 

  Stránka produktov pohonov Stránka produktov spojok

  • Obrázky produktov: ©R+W Antriebselemente GmbH

  Stránka produktov pohonov Motory

  • Obrázky produktov štandardných motorov ©Watt Drive Antriebstechnik GmbH
  • Obrázky produktov špeciálnych motorov ©EMOD MOTOREN GmbH

  Stránka meracej techniky a techniky prostredia: Stránka produktov hladiny

  • Obrázky produktov hydrostatických ponorných sond ©Dinel, s.r.o.

  Ďalšie obrázky:

  • Schmachtl GmbH, partnerské firmy a predajní partneri. 
  • Ak nie je uvedené ináč, doplňujúci obrazový materiál: www.istockphoto.com

  Schmachtl zákaznícky servis

  Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Budeme vám radi k dispozícii.

  Ďalšie informácie

  [Translate to Slovenčina:]

  Novinky

  O spoločnosti Schmachtl

  Produkty a riešenia pre priemysel od...