Bezpečnostné riadiace prvky

Kompletné portfólio výkonných komponentov a systémov pre bezpečnosť ľudí.

Rolujte

Prehľad

Bezpečnostné riadiace prvky

Bezpečnostné riadiace prvky a relé určené pre všeobecné zariadenia a konštrukciu strojov s funkciami pohybu, stlačenia a tlmenia.
V rámci našich služieb ponúkame poradenstvo, výklad, podporu, ako aj realizáciu spolu s verifikáciou a validáciou.


Produkty

Produkty

Riadiace prvky

Výhody:

S naším programovacím softvérom samos® PLAN bude programovanie zložitejších zadaní úloh teraz ešte jednoduchšie. Samos® PLAN pomáha programátorom SPS, elektrokonštruktérom a vývojárom pri projektovaní, validácii, verifikácii a dokumentácii v oblasti bezpečnosti.
- Rozsiahle produktové portfólio
- Kompetentné poradenstvo počas projektovania
- Podpora v rámci výkladu a dimenzovania
- Programovanie ochranných funkcií
- Výpočet bezpečnostného reťazca pomocou SISTEMA
- Podpora pri verifikácii a validácii 

Uplatnenie:

Bezpečnostné riadiace prvky sa používajú najmä pri výrobe strojov, zariadení, prístrojov a agregátov. 
V skratke: Všade tam, kde je zákonodarcom prostredníctvom smerníc alebo noriem predpísané použitie.

Všeobecné informácie o bezpečnostných riadiacich prvkoch:

Firma Schmachtl pred mnohými rokmi zasvätila svoju činnosť v oblasti automatizácie téme bezpečnosti a zamerala sa na ňu. Firma Schmachtl je v oblasti bezpečnosti poskytovateľom kompletných služieb, pričom bezpečnostný riadiaci prvok je srdcom každej automatizácie. Bezpečnostný riadiaci prvok je predovšetkým prvkom s programovateľnou pamäťou so špeciálnymi dizajnovými zložkami, pokiaľ ide o vstupy, spracovanie a výstupy, aby bolo možné zaručiť požadovanú úroveň bezpečnosti a využiteľnosti pri použití v systémoch dôležitých pre bezpečnosť. Prepojenie bezpečnostných riadiacich prvkov káblami, ich naprogramovanie a uvedenie do prevádzky môže vykonať nielen náš zákazník prostredníctvom skúseného odborného personálu, ale aj firma Schmachtl. Aké pravidlá a normy, resp. akú úroveň výkonu musí spĺňať zariadenie na strane zákazníka?. V zmysle požiadaviek je potrebné použiť vhodný produkt. Následne sú rozhodujúce funkcie ako rozhranie, a tiež digitálne a analógové vstupy/výstupy.

Špecifikácie:

 • Kompaktné napájanie: Šetrí miesto v spínacej skrinke aj pri vykonávaní mnohých bezpečnostných úloh.
 • Integrované ethernetové protokoly: Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP v základnom module, ako aj CANopen, Profibus a EtherCAT cez brány
 • Certifikované pre použitie v oblasti bezpečnosti: samos® Pro Compact je certifikovaný pre stroje, výťahy, lisy a zariadenia
 • Možnosť simulácie pred použitím: Nasimulujte v reálnom čase svoju naprogramovanú logiku na počítači namiesto hľadania chýb na stroji.
 • Nastavenie parametrov namiesto programovania: Parametrizujte bez chýb pomocou aplikačných modulov certifikovaných TÜV.
 • Rýchlejšia validácia: V online režime s funkciou osciloskopu môžete na mieste rýchlo validovať, verifikovať a zdokumentovať svoje bezpečnostné funkcie.
 • Vysoký spínací výkon: Vďaka vysokému spínaciemu výkonu môžu používatelia ušetriť ďalšie stýkače a relé (až do 4A bez opotrebenia spínacieho výkonu pre každú výstupnú dvojicu)

 

Stiahnuť

Bezpečnostné relé

Výhody:
Bezpečnostné relé ponúkajú riešenia šité na mieru pre bezpečnosť ľudí a strojov. Prístroje predstavujú spojenie vynikajúcich technických parametrov a ekonomického každodenného využitia v priemysle. Kompaktná konštrukcia, flexibilné použitie a variabilné možnosti pripojenia sú rozhodujúcimi výhodami týchto prístrojov, ktoré sú k dispozícii pre všetky bezpečnostné funkcie.

Uplatnenie:
Bezpečnostné relé sa používajú najmä pri výrobe strojov, zariadení, prístrojov a agregátov. 
Všade tam, kde je zákonodarcom prostredníctvom smerníc alebo noriem predpísané použitie.

Všeobecné informácie o bezpečnostnom relé:

Bezpečnostné relé série safe RELAY ponúkajú riešenia šité na mieru pre bezpečnosť ľudí a strojov. Firma Schmachtl pred mnohými rokmi zasvätila svoju činnosť v oblasti automatizácie téme bezpečnosti a zamerala sa na ňu. Firma Schmachtl je v oblasti bezpečnosti poskytovateľom kompletných služieb, pričom bezpečnostný riadiaci prvok je srdcom každej automatizácie. Bezpečnostné relé je relé zostavené pre konkrétny prípad použitia tak, aby bolo možné zaručiť požadovanú úroveň bezpečnosti a využiteľnosti pri použití v systémoch dôležitých pre bezpečnosť.
Inštaláciu bezpečnostných relé, ich prepojenie káblami a uvedenie do prevádzky môže vykonať nielen náš zákazník prostredníctvom skúseného odborného personálu, ale aj firma Schmachtl. Aké pravidlá a normy, resp. akú úroveň výkonu musí spĺňať zariadenie na strane zákazníka? V zmysle požiadaviek je potrebné použiť vhodný produkt. Následne sú rozhodujúce funkcie ako rozhranie, a tiež digitálne a analógové vstupy/výstupy.
 
Špecifikácie:

 • Monitorovanie núdzového zastavenia
 • Monitorovanie ochranných dverí a blokovania
 • Monitorovanie svetelnou závorou
 • Dvojručné relé
 • Monitorovanie ventilov a spínačov hraničnej hodnoty
 • Bezpečné rozšírenia kontaktov

Stiahnuť

Monitorovanie pohybu

Výhody firmy Schmachtl:

 • Rozsiahle produktové portfólio pre všetko, čo súvisí s pohybom
 • Kompetentné poradenstvo počas projektovania
 • Podpora v rámci výkladu a dimenzovania
 • Programovanie ochranných funkcií
 • Výpočet bezpečnostného reťazca pomocou SISTEMA
 • Podpora pri verifikácii a validácii 

Uplatnenie:

Bezpečnostné riadiace prvky s funkciou spoľahlivého monitorovania pohybu sa používajú najmä pri výrobe strojov, zariadení, prístrojov a agregátov, a to všade, kde je potrebné bezpečne monitorovať polohy, rýchlosti a dráhy.
V oblasti spoľahlivého monitorovania pohybu má používateľ k dispozícii rozsiahle funkcie, ako napríklad:
Safe Operation Stop         (SOS) - monitorovanie zastavenia bežiaceho motora
Safely-Limited Acceleration     (SLA) - monitorovanie prekročenia hraničnej hodnoty zrýchlenia
Safely-Limited Speed         (SLS) - monitorovanie hraničnej hodnoty rýchlosti
Safely-Limited Torque         (SLT) - monitorovanie hraničnej hodnoty krútiaceho momentu/sily
Safely-Limited Position     (SLP) - monitoruje sa prekročenie hraničnej hodnoty polohy
Safe Emergency Limit         (SEL) - bezpečné monitorovanie minimálnej a maximálnej polohy, resp. povoleného
rozsahu polohy. Voliteľné sledovanie hraničnej krivky rýchlosti/polohy
s cieľom minimalizovať nevhodnú pohybovú trasu.
Safe Direction         (SDI) - monitoruje sa smer pohybu motora
Safe Brake Control         (SBC) - spoľahlivé riadenie a monitorovanie externej brzdy
Safe Speed Range         (SSR) - monitorovanie bezpečného rozsahu rýchlostí
Safe Torque Range         (STR) - monitorovanie bezpečného rozsahu krútiaceho momentu

Všeobecné informácie o monitorovaní pohybu:

Firma Schmachtl pred mnohými rokmi zasvätila svoju činnosť v oblasti automatizácie téme bezpečnosti a zamerala sa na ňu. Firma Schmachtl pred mnohými rokmi zasvätila svoju činnosť v oblasti automatizácie téme bezpečnosti a zamerala sa na ňu. Firma Schmachtl je v oblasti bezpečnosti poskytovateľom kompletných služieb, pričom bezpečnostný riadiaci prvok je srdcom každej automatizácie. Okrem klasických funkcií ponúka firma Schmachtl know-how v oblasti monitorovania bezpečného pohybu. Bežné bezpečnostné riadiace prvky sa obmedzujú na spracovanie logiky, resp. obmedzené textové spracovanie údajov. Spoľahlivé monitorovanie pohonu v zmysle európskej smernice o strojových zariadeniach je zrealizovateľné len ťažko. Tieto úlohy je možné zrealizovať rýchlo a efektívne pomocou bezpečnostných funkcií na monitorovanie pohonu integrovaných do firmvéru.

Špecifikácie:

 • Spoľahlivé logické spracovanie vstupných, výstupných, stavových a aktivačných signálov
 • Rýchla doba odozvy vďaka integrovanej Fast Channel Task so zaručenou dobou spracovania 4 ms
 • Kompletná súprava monitorovania pohonu pre jednotlivé a počítané osi (výstupná kinematická funkcia)
 • Časovo deterministická dátová komunikácia a spracovanie pre bezpečnú funkciu polohy a rýchlosti aj prostredníctvom distribuovaných snímačov / viacerých osí
 • Voliteľný bezpečný kinematický modul pre 6/12 osí na priestorové monitorovanie rýchlosti / polohy
 • Voliteľné prídavné rozhranie prevádzkovej zbernice a PROFIsafe / FSoE-Slave-Stack pre bezpečné napojenie k vyšším úrovniam riadenia
 • Bezpečná výmena dát medzi niekoľkými FSoE-Master

Výhody:

Spoľahlivé riadiace prvky pohybu sa používajú na monitorovanie rýchlostí, otáčok a polôh. Úlohy bezpečnostno-technickej povahy je možné zrealizovať ľahko, rýchlo a hospodárne v jednej osi aj vo viacosovej prevádzke.Zložité úlohy týkajúce sa pohybu je možné ľahšie zrealizovať pomocou vhodného programovacieho softvéru. Bezpečnostný Safety-softvér pomáha programátorom SPS, elektrokonštruktérom a vývojárom pri projektovaní, validácii, verifikácii a dokumentácii použitia v oblasti bezpečnosti. Funkcie špecifické pre dané použitie je možné spoľahlivo realizovať prostredníctvom cieleného použitia vhodných modulov.

 • Spoľahlivé, typovo testované riadenie logiky pre použitie týkajúce sa pohybu podľa prílohy IV k smernici o strojových zariadeniach 2006/42/ES
 • Integrované bezpečnostné funkcie podľa EN 61800-5-2
 • Modulárny stavebnicový systém
 • Rozhranie pre všetky bežné systémy prevádzkových zberníc

Stiahnuť

Kataloge und Broschüren

Zastupované firmy

Zastupované firmyKontakt

Schmachtl zákaznícky servis

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Budeme vám radi k dispozícii.

Ďalšie informácie

Sicherheit Industrie Schutzzaun Maschinenhalle Header

Automatizácia

Bezpečnosť

Automatizácia

Riadenia HMI

Identifikation Codelesegerät stationär

Automatizácia

Identifikácia