Výroba rozvádzačových skríň

Štandardné riešenia a mimoriadne vyhotovenia pri konštrukcii rozvádzačových skríň

Rolujte

Prehľad

Všetko okolo konštrukcie rozvádzačových skríň

Od plánovania rozvádzačovej skrine až po dokumentáciu

Schmachtl ako dodávateľ systémov v konštrukcii elektrotechnických zariadení ponúka rozsiahlu paletu produktov a služieb aj pri konštrukcii rozvádzačových skríň. U Schmachtl pracujú výlučne vysokokvalifikovaní technici s fundovanými remeselnými znalosťami a rozsiahlym dodatočným vyškolením v oblasti výroby rozvádzačových skríň. Okrem poradenstva a následného plánovania prevezme Schmachtl aj celý inžiniering rozvádzačovej skrine vrátane obstarania, zhotovenia a montáže až po uvedenie do prevádzky, servis a dokumentáciu. Schmachtl ponúka na ploche 1150 m2 v oblasti výroby rozvádzačových skríň nielen štandardné riešenia, ale aj mimoriadne vyhotovenia pre špecifické požiadavky.


Riešenia

Prehľad výroba rozvádzačových skríň

Výroba rozvádzačových skríň

Plánovanie hardvéru

Integrované plánovanie uľahčuje objednávanie a potrebné predkladania a popisy. Vysoko kvalifikovaní technici od Schmachtl sa najprv intenzívne zaoberajú požiadavkami zákazníka a potom naplánujú a zdokumentujú elektrické riadenia, siete, rozvádzacie skrine a inštalácie každej veľkosti.

Konštrukcia rozvádzačových skríň

Okrem bohatých programov so štandardne dodávanými rozvádzačovými skriňami a riadiacimi prvkami ponúka Schmachtl aj mimoriadne riešenia pre špecifické požiadavky. Portfólio obsahuje všetky typy a veľkostí zariadení, od svorkovnicových a spínacích skriniek cez pulty v kusovej, námedznej a sériovej výrobe až po individuálne projektové spínacie zariadenia. Rovnako prebieha aj plánovanie a konštrukcia rozvádzačových skríň pre veľké zariadenia. Schmachtl preberá na seba všetky úlohy vrátane dokumentácie: výber, obstaranie, plánovanie, inžiniering a zabudovanie.

Námedzná výroba, sériová výroba

Schmachtl ponúka pri konštrukcii rozvádzačových skríň pri námedznej aj sériovej výrobe všetko pod jednou strechou, od plánovania až po doručenie. Ponuka produktov obsahuje všetky druhy montážnych dosiek, skriniek svorkovnice, spínacích skriniek a pultov. Možná je aj kusová výroba a takisto výroba väčšieho počtu kusov alebo námedzná výroba s materiálom, ktorý vám pripravím alebo bez neho. Neexistujú pri tom žiadne úzke hrdlá čo sa týka dodávok alebo kapacít. Promptné doručenie pri dodržaní dohodnutých intervalov dodávok je u Schmachtl ssamozrejmosťou.

Paleta produktov:

  • Usmerňovacie zariadenia (24 VDC, 110 VDC, 220 VDC)
  • UPS zariadenia, ručné obtoky
  • Riadenia filtrov
  • Ovládacie stanice
  • Priemyselné riadiace skrine, rozdeľovače strojov
  • Riadiace rozdeľovače pre automatizáciu

 

Kontakt

Schmachtl zákaznícky servis

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Budeme vám radi k dispozícii.

Ďalšie informácie

[Translate to Slovenčina:]

Novinky

O spoločnosti Schmachtl

Produkty a riešenia pre priemysel od...

Gebäudetechnik: Installationstechnik, Gebäudeautomation, Lichttechnik

Technika budov

Produkty na pripojenie, elektrifikáciu a...