Čerpadlá

Zubové a skrutkové čerpadlá

Industrie Pumpen: Schraubenspindelpumpe, Zahnradpumpen und mehr
Rolujte

Prehľad

Čerpadlá a čerpacie systémy pre všetky kvapalné médiá

Schmachtl má širokú paletu produktov zubových aj skrutkových čerpadiel.

Čerpadlá sú vhodné na použitie v mnohých rôznych médiách, majú vysokú účinnosť a sú dostupné v rôznych technických variantoch. 


Produkty

Paleta produktov čerpadiel

Zubové čerpadlá

Výhody

 • Vhodné pre rôznorodé médiá
 • K dispozícii sú rôzne technické varianty
 • Možná prevádzka v ATEX oblastiach
 • Robustné a s dlhou životnosťou
 • Vysoká účinnosť
 • Plochá charakteristika

Všeobecné

Zubové čerpadlá dopravujú kvapalné médiá, ktoré majú aspoň minimálne mazacie vlastnosti. Čerpadlá sa dajú v kombinácii s magnetickými spojkami používať aj pre náročné médiá.

Oblasti použitia

 • Stáčacie zariadenia
 • Všeobecné strojárenstvo
 • Likvidácia, doprava a úprava starého oleja
 • Výroba prístrojov
 • Nanášacie stroje a zariadenia
 • Dávkovacie zariadenia, tlačiarenské stroje
 • Veľké elektrické stroje
 • Farbiarsky priemysel, filtračná technika
 • Konštrukcia generátorov, prevodoviek a klzných ložísk
 • Výrobcovia gumy a pneumatík
 • Chladiace stroje
 • Konštrukcia motorov
 • PUR zariadenia
 • Konštrukcia lodných strojov, mazacie olejové zariadenia
 • Výrobcovia mazacích olejov
 • Konštrukcia nádrží, konštrukcia turbín
 • Tvarovacie stroje
 • Vákuové zariadenia, kompresory
 • Teplonosné zariadenia, obrábacie stroje
 • Procesná technika konštrukcie centrifúg, procesné inžinierstvo, chemické zariadenia, priemysel stavebných hmôt

Technické atribúty

Dopravované množstvá:0,5 l/min – 2000 l/min
Tlak dopravného čerpadla:do 30 barov
Tlak hydraulického čerpadla:do 250 barov
Viskozita média:1,2 mm²/s – 20 000 mm²/s

Teleso čerpadla z liatiny
Ozubené kolesá z cementačnej ocele, možné zušľachtenie povrchu podľa potreby

Skrutkové vretenové čerpadlá

Všeobecné

Skrutkové čerpadlá dopravujú kvapalné médiá a z dôvodu neprestajného dopravného pohybu sa vyznačujú tichým chodom a šetrnosťou voči dopravovanému médiu. V spojení s magnetickými spojkami sa skrutkové čerpadlá dajú používať aj pre náročné médiá.

Oblasti použitia

 • Mazacie čerpadlá pre generátory, turbíny, prevodovky, kompresory a veľké motory
 • Mazacie čerpadlá pre priemyselné zariadenia (napr. Cementársky priemysel)
 • Dopravné čerpadlá pre chémiu a petrochémiu.
 • Dopravné čerpadlá v ropnom a plynárenskom priemysle
 • Mazacie a palivové čerpadlá v námorníctve

Výhody

 • Vhodné pre rôznorodé médiá
 • Dopravovanie, ktoré šetrí médium
 • Veľmi slabé pulzovanie
 • K dispozícii sú rôzne technické varianty
 • Možná prevádzka v ATEX oblastiach
 • Vysoká účinnosť
 • Plochá charakteristika

Technické atribúty

Dopravované množstvá:25 m³/h – 5000 m³/h
Tlak dopravného čerpadla:do 280 barov
Teplota média:do max. 350 °C
Viskozita média:1 mm²/s  –  100 000  mm²/s

Teleso čerpadla z liatiny, ocele alebo hliníka, podľa potreby možné zušľachtenie styčných plôch
Vretená z cementačnej ocele, možné zušľachtenie povrchu podľa potreby

Sťahovania

Katalógy a brožúry

Partner

Naši partneriKontakt

Schmachtl zákaznícky servis

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Budeme vám radi k dispozícii.

Ďalšie informácie

Industrie Hydrotechnik: Filter, Pumpensysteme, Wärmetauscher

Hydrotechnika

Membran-Vakuumpumpen chemische industrie header

Čerpadlá a kompresory

Membránové čerpadlá, vývevy

Čerpadlá a kompresory

Kompresory