Čerpadlá

Zubové a skrutkové čerpadlá

Rolujte

Prehľad

Čerpadlá pre malé a veľké dopravované množstvá a tlaky

Schmachtl má širokú paletu produktov zubových aj skrutkových čerpadiel.

Čerpadlá sú vhodné na použitie v mnohých rôznych médiách, majú vysokú účinnosť a sú dostupné v rôznych technických variantoch.


Produkty

Paleta produktov

Zubové čerpadlá

Všeobecné

Zubové čerpadlá dopravujú kvapalné médiá, ktoré majú aspoň minimálne mazacie vlastnosti. Čerpadlá sa dajú v kombinácii s magnetickými spojkami používať aj pre náročné médiá.

Výhody

 • Vhodné pre rôznorodé médiá
 • K dispozícii sú rôzne technické varianty
 • Možná prevádzka v ATEX oblastiach
 • Robustné a s dlhou životnosťou
 • Vysoká účinnosť
 • Plochá charakteristika

Oblasti použitia

 • Stáčacie zariadenia
 • Všeobecné strojárenstvo
 • Likvidácia, doprava a úprava starého oleja
 • Výroba prístrojov
 • Nanášacie stroje a zariadenia
 • Dávkovacie zariadenia, tlačiarenské stroje
 • Veľké elektrické stroje
 • Farbiarsky priemysel, filtračná technika
 • Konštrukcia generátorov, prevodoviek a klzných ložísk
 • Výrobcovia gumy a pneumatík

 • Chladiace stroje
 • Konštrukcia motorov
 • PUR zariadenia
 • Konštrukcia lodných strojov, mazacie olejové zariadenia
 • Výrobcovia mazacích olejov
 • Konštrukcia nádrží, konštrukcia turbín
 • Tvarovacie stroje
 • Vákuové zariadenia, kompresory
 • Teplonosné zariadenia, obrábacie stroje
 • Procesná technika konštrukcie centrifúg, procesné inžinierstvo, chemické zariadenia, priemysel stavebných hmôt


Technické atribúty

 • Dopravované množstvá: 0,5 l/min – 2000 l/min
 • Tlak dopravného čerpadla: do 30 barov
 • Tlak hydraulického čerpadla: do 250 barov
 • Viskozita média: 1,2 mm²/s – 20 000 mm²/s
 • Teleso čerpadla z liatiny
 • Ozubené kolesá z cementačnej ocele, možné zušľachtenie povrchu podľa potreby

Skrutkové čerpadlá

Všeobecné

Skrutkové čerpadlá dopravujú kvapalné médiá a z dôvodu neprestajného dopravného pohybu sa vyznačujú tichým chodom a šetrnosťou voči dopravovanému médiu. V spojení s magnetickými spojkami sa skrutkové čerpadlá dajú používať aj pre náročné médiá.

Oblasti použitia

 • Mazacie čerpadlá pre generátory, turbíny, prevodovky, kompresory a veľké motory
 • Mazacie čerpadlá pre priemyselné zariadenia (napr. Cementársky priemysel)
 • Dopravné čerpadlá pre chémiu a petrochémiu.
 • Dopravné čerpadlá v ropnom a plynárenskom priemysle
 • Mazacie a palivové čerpadlá v námorníctve

Výhody

 • Vhodné pre rôznorodé médiá
 • Dopravovanie, ktoré šetrí médium
 • Veľmi slabé pulzovanie
 • K dispozícii sú rôzne technické varianty
 • Možná prevádzka v ATEX oblastiach
 • Vysoká účinnosť
 • Plochá charakteristika

Technické atribúty

 • Dopravované množstvá: 25 m³/h  – 5000  m³/h
 • Tlak dopravného čerpadla:  do 280 barov
 • Teplota média: do max. 350 °C
 • Viskozita média: 1 mm²/s  –  100 000  mm²/s
 • Teleso čerpadla z liatiny, ocele alebo hliníka, podľa potreby možné zušľachtenie styčných plôch
 • Vretená z cementačnej ocele, možné zušľachtenie povrchu podľa potreby

Zastupované firmy

Zastupované firmySchmachtl zákaznícky servis

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Radi Vám budeme k dispozícii.

Schmachtl Kundenservice

Ďalšie informácie

Hydrotechnika

Filter

Hydrotechnika

Automatická filtrácia riečnej vody