Automatická filtrácia riečnej vody

Rolujte

Prehľad

Filtrácia riečnej vody na ochranu chladiacich systémov turbíny vo vodnej elektrárni Schwarzach.

Bezpečná prevádzka zariadení s malým objemom nutnej údržby sa v elektrárni Schwarzach stala skutočnosťou až s používaním automatického filtračného systému od spoločnosti BOLL & KIRCH Filterbau GmbH.

Elektráreň sa nachádza na brehu rieky Salzach juhozápadne od obce Schwarzach v Salzburgu. V strojovni sa nachádzajú 4 súpravy strojov, z toho má každá 1 Francisovú špirálnu turbínu s menovitým výkonom 34 400 kW. 

Rôzne chladiace systémy turbín sú zásobované s riečnou vodou zo Salzachu. Pri vysokej vode je podiel naplavenín a ľadovcových okrúhliakov tak vysoký, že v minulosti používaná štandardná filtračná technika si vyžadovala veľmi častú údržbu alebo citlivý chladiaci systém turbíny nebol dostatočne chránený.

Bezpečná prevádzka zariadení s malým objemom nutnej údržby sa v elektrárni Schwarzach stala skutočnosťou až s používaním automatického filtračného systému, ktorý je špeciálne prispôsobený prevádzkovým podmienkam. Inštalovaný automatický filter BOLLFILTER typu 6.18.2 HD sa dokázal popasovať s náročnými prevádzkovými a záťažovými situáciami plnými veľkých výkyvov v prvom rade vďaka konštrukcii pre zvýšené zaťaženie (Heavy Duty - HD) a presne upravenej technológii filtračných vložiek.

Zodpovedný majster prevádzky Franz Harlander z elektrárne Schwarzach to potvrdzuje: „Tento typ filtra už dlhší čas beží k plnej spokojnosti a vyžaduje si tak málo údržby, že to takmer ani nevnímame.“

Kontakt

Schmachtl zákaznícky servis

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Budeme vám radi k dispozícii.

Ďalšie informácie