Filter

Jednoduchý filter, automatický filter, dvojitý filter, odlučovač olejovej hmly

Rolujte

Prehľad

Moderné filtračné systémy na každé použitie

Schmachtl presvedčí v oblasti filtračnej techniky všestranným portfóliom produktov a služieb

Okrem jednoduchých, automatických a dvojitých filtrov a odlučovačov olejovej hmly ponúka Schmachtl rozsiahly sortiment príslušenstva a vhodných filtračných prostriedkov. Od plášťových sít cez prstencové a košové sitá až po sitové sviečky a filtračné vložky. Oblasť služieb od Schmachtl uzatvárajú transparentné a na cieľ zamerané servisné služby, od poradenstva až po záverečné odovzdanie.


Produkty

Paleta produktov

Jednoduchý filter

Všeobecné

Jednoduché filtre sú základným modelom filtračnej techniky. Rovnako ako pri prepínateľncýh dvojitých a automatických filtrov, aj do jednoduchých filtrov sa dajú zabudovať rôzne sieťové konštrukcie s rôznymi filtračnými prostriedkami. Jednoduché filtre sa používajú všade tam, kde je nahraditeľné prerušenie prietoku média počas čistenia.

Oblasti použitia

Jednoduché ochranné filtre v priemyselných zariadeniach, elektrárňach a komunálnych prevádzkach

Výhody

 • Kompaktná konštrukčná forma
 • Jednoduchá inštalácia
 • Veľká filtračná plocha
 • Nízka strata tlaku

Technické atribúty

Skriňa:Tvárna liatina, ušľachtilá liatina, zváraná oceľ alebo ušľachtilá oceľ
Menovitá svetlosť prípojky:DN 25 – DN 350
Tlakový stupeň:PN 10 – PN 40 (vyššie tlakové stupne na vyžiadanie)
Jemnosť filtra:10 µm – 5000 µm

Automatické filtre

Všeobecné

Automatické filtre sú vybavené s valcovitými vložkami, resp. s tkaninovými alebo klinovými sviečkami. Čistia sa bez prerušenia prevádzky automaticky formou preplachu. Deje sa tak v závislosti od rozdielu tlakov alebo času prostredníctvom vyfiltrovaného vlastného média alebo pomocou stlačeného vzduchu. Automatické filtre sa používajú vtedy, keď je pri nepretržito znečistení ručné čistenie nehospodárne alebo keď je prevádzkové zariadenie do značnej miery automatizované.

Oblasti použitia

Úlohy na nepretržité plnoautomatické filtrovanie v priemyselných zariadeniach, elektrárňach, výrobných prevádzkach a komunálnych podnikoch. Napr. chladiaca, priemyslová, pitná a odpadová voda; emulzia; chladiace mazivá; palivá

Výhody

 • Filtrácia bez prerušenia
 • Plnoautomatické očistenie / minimálne náklady na údržbu
 • Všestranné možnosti použitia
 • Vhodné na veľké množstvá nečistôt
 • Variabilné dimenzovanie
 • Malé vyplachovacie množstvo

Technické atribúty

Skriňa:Tvárna liatina, zváraná oceľ alebo ušľachtilá oceľ
Menovitá svetlosť prípojky:DN 40 – DN 1000
Tlakový stupeň:PN 10 – PN 25 (vyššie na vyžiadanie)
Jemnosť filtra:10 µm – 5000 µm

Dvojité filtre

Všeobecné

Dvojité filtre sa skladajú z dvoch telies, ktoré sú spojené prepínacou armatúrou. Kým sa jedna polovica filtra čistí, jeho druhá polovica beží v normálnej prevádzke. Výmena jednej filtračnej komory za druhú sa pri dvojitých hfiltroch vykonáva bez tlakových rázov. Znečistená sitková vložka sa následne ručne umyje počas bežného chodu zariadenia. Konštrukčná forma dvojitého filtra vylučuje súčasné vypnutie oboch filtračných komôr.

Oblasti použitia

Úlohy na nepretržité filtrovanie v priemyselných zariadeniach, elektrárňach, a komunálnych podnikoch

Výhody

 • Filtrácia bez prerušenia
 • Prepínanie medzi filtračnými komorami bez tlakových rázov
 • Jednoduchá inštalácia
 • Veľká filtračná plocha
 • Nízka strata tlaku

Technické atribúty

Skriňa:Tvárna liatina, ušľachtilá liatina, zváraná oceľ alebo ušľachtilá oceľ, ušľachtilá oceľ bez zvarových švov
Menovitá svetlosť prípojky:DN 25 – DN 250
Tlakový stupeň:PN 10 – PN 100
Jemnosť filtra:1 µm – 5000 µm

Odlučovače olejovej hmly

Všeobecné

Odlučovače olejovej hmly zabraňujú výstupu oleja na tesneniach veľkých klzných ložísk, kľukových mechanizmov alebo prevodoviek. Ďalším konštrukčným tvarom týchto filtračných systémov sú odsávače olejovej hmly. Dokážu odsávať emulznú hmlu na obrábacích strojoch. Výstupu olejovej hmly sa zabráni odsávaním z dielov stroja a vytvorením slabého podtlaku. Zmes olej/vzduch sa v odlučovači olejovej hmly znova rozdelí na olej a vzduch. Mazací olej sa získa späť a vzduch sa vráti do okolia.

Oblasti použitia

 • Klzné ložiská generátorov, turbín a čerpadiel
 • Kľukové skrine kompresorov a motorov
 • Veľké prevodovky
 • Obrábacie stroje

Výhody

 • Zabráni sa výstupu oleja na tesneniach
 • Z obrábacích strojov sa odsaje emulzná hmla
 • Dlhá životnosť filtračných vložiek
 • Konzistentné odlučovanie
 • Minimálne náklady na údržbu
 • Individuálna konštrukcia prístrojov
 • 100 % získanie mazacieho oleja bez vplyvu na jeho kvalitu
 • S jedným odlučovačom olejovej hmly je možné odsávanie z viacerých dielov stroja

Technické atribúty

 • Mechanické odlučovanie oleja koalescenciou
 • Zaručený obsah zvyškového oleja < 20 mg/m³ pri veľkosti častíc 0,1 µm
 • Objem odsávania 10 – 2500 Nm³/h
 • Životnosť filtračných vložiek odlučovača olejovej hmly: do 30 000 h

Zastupované firmy

Zastupované firmySchmachtl zákaznícky servis

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Radi Vám budeme k dispozícii.

Schmachtl Kundenservice

Ďalšie informácie

Hydrotechnika

Čerpadlá

Hydrotechnika

Automatická filtrácia riečnej vody