Spínacie lišty, spínacie rohože a nárazníky

Kompletné portfólio výkonných komponentov a systémov pre bezpečnosť ľudí.

Rolujte

Prehľad

Spínacie lišty, spínacie rohože a nárazníky

Firma Schmachtl považuje bezpečnosť za integrovanú súčasť vašich procesov a podporí vás pri najlepšej možnej realizácii optimálneho bezpečnostného riešenia.


Produkty

Spínacie lišty

Výhody:

 • Špeciálne vyhodnocovacie zariadenie nie je potrebné
 • Kontaktná reťaz pozostávajúca z rozpínacích kontaktov
 • Jednoduchá konštrukcia systému
 • Rotačne symetrická konštrukcia spínacích prvkov
 • Odolnosť voči chemickým látkam
 • Odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Spínacia lišta kontaktnej reťaze spĺňa kategóriu 3 a PL až do d podľa DIN ISO EN 13849-1
 • Vysoká úroveň bezpečnosti
 • Certifikácia ISO 9001:2015

Všeobecné informácie o spínacích lištách:

Spínacie lišty sú k dispozícii v rôznych konštrukčných formách a prevedeniach. Spínacia lišta HSC zaisťuje okamžité vypnutie pohonu na zariadeniach, ako sú ochranné kryty, zdvíhacie stoly, divadelné pódiá, posuvné brány v prípade, ak sa v ohrozenom priestore ocitne osoba alebo časť tela.

Špecifikácie:

Spínacie lišty pozostávajú z mechanicky rozpínacích kontaktov zapojených do série vo forme kontaktnej reťaze. Vodivé kontaktné valčeky a izolačné medzičlánky (klinové valčeky) sú striedavo usporiadané na expanznej šnúre. Predpätím sa kontaktné valčeky stlačia k sebe a uzavrie sa prúdový okruh. Pri aktivácii dôjde k oddeleniu najmenej jedného z párov kontaktných valčekov prostredníctvom klinových medzičlánkov a elektrické vedenie sa preruší. Konverzia výstupného signálu nie je potrebná, pretože vznikne signál o otvorení.
 

Katalógy

Spínacie rohože

Výhody:

 • Vysoká odolnosť voči vplyvom prostredia a bežným chemickým vplyvom
 • Špeciálne vyhodnocovacie zariadenie nie je potrebné
 • Kontaktná reťaz pozostávajúca z rozpínacích kontaktov
 • Nevyžaduje sa údržba
 • Robustná konštrukcia systému
 • Možné špeciálne úpravy
 • Možné rôzne veľkosti
 • Spínacia lišta kontaktnej reťaze spĺňa kategóriu 3 a PL až do d podľa DIN ISO EN 13849-1

Všeobecné informácie o spínacích rohožiach:

Ochranné zariadenia sú montážne zostavy, ktoré uvedú stroj do bezpečného prevádzkového stavu, akonáhle osoba vstúpi do chráneného priestoru. Vyrobené v robustnom PU prevedení s protišmykovou vrchnou vrstvou pre podmienky priemyselného prostredia. Na zariadeniach, ako sú stroje, obrábacie centrá, lisy, roboty, sklady s vysokými regálmi a na mnohých ďalších, zaisťuje spínacia rohož HSM okamžité vypnutie pohonu, ak na ňu nejaká osoba stúpi. Pokiaľ je osoba nachádza na rohoži, stroj nie je možné opätovne zapnúť.

Špecifikácie:
Pri aktivácii spínacej rohože (signalizačné zariadenie) do činnosti sa tok prúdu preruší špeciálnou geometriou vložiek vo vnútri signalizačného zariadenia. Toto prerušenie predstavuje vypnutý stav výstupného spínacieho zariadenia a prenáša tak bezpečnostný výstupný signál na riadenie nasledujúceho stroja. Spínacia rohož spĺňa požiadavky na automatický reset, pretože sa po skončení pôsobiacej sily opäť zapne. Z dôvodu princípu uzavretého obvodu (vynútené prerušenie vložiek) nie je na zabezpečenie výstupného signálu potrebná samostatná vyhodnocovacia jednotka.
 

Kataloge und Broschüren

Nárazníky

Výhody:

 • Penové telo s integrovanými kontaktnými reťazami
 • Prispôsobenie sa dizajnu produktu zákazníka
 • Odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Odolnosť voči chemickým látkam

Všeobecné informácie o nárazníkoch:

Nárazníky sú ochranné zariadenia, ktoré sa používajú pri veľkých dojazdových dráhach. Sú vybavené penovou výplňou, ktorá má zodpovedajúcu povrchovú vrstvu a v prípade potreby je vystužená a zafarbená. Nárazníky konštrukčnej rady HSB sa používajú na zabezpečenie miest s nebezpečenstvom stlačenia a strihu vo vnútorných priestoroch, napr. na krytoch strojov, zdvíhacích stoloch, zdvíhacích a vyklápacích zariadeniach, prepravných systémoch bez vodiča (FTS).

Špecifikácie:
Nárazník pozostáva z mäkkej PU peny, v ktorej sú usporiadané kontaktné reťaze (snímače). Snímače nárazníka pozostávajú z mechanicky rozpínacích kontaktov zapojených do série vo forme kontaktnej reťaze. Počet a umiestnenie kontaktných reťazí závisí od veľkosti a použitia nárazníka. V prípade lineárneho pohybu slúži ako spínač zvyčajne iba predná časť nárazníka. V ostatných prípadoch, v ktorých stroje jazdia aj po oblúkoch, sú kontaktné reťaze zapracované aj do bočných plôch. Celé penové telo s integrovanými kontaktnými reťazami je nalepené na nosnom plechu a je úplne pokryté PU náterom. Farba je čierna alebo signálna červená. Voliteľne je možné pripevniť žlté bezpečnostné pruhy. Hrúbka náteru závisí od namáhania sa nárazníka.

Katalógy

Zastupované firmy

Zastupované firmySchmachtl zákaznícky servis

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Budeme vám radi k dispozícii.

Ďalšie informácie

Sicherheit Industrie Schutzzaun Maschinenhalle Header

Automatizácia

Bezpečnosť

Automatizácia

Riadenia HMI

Identifikation Codelesegerät stationär

Automatizácia

Identifikácia