Výmenníky tepla

Chladenie kvapalín

Scroll

Prehľad

Výmenníky tepla a špeciálne aplikácie od Schmachtl

Výmenníky tepla Schmachtl sa postarajú o optimálnu výmenu teplôt

Paleta produktov firmy Schmachtl sa silno riadi podľa nárokov a želaní našich zákazníkov. Široké spektrum produktov od Schmachtl pritom siaha od doskových a vzduchových výmenníkov tepla až po ponorné chladiče vody a elektrické ohrievače. Počas rozhovoru so zákazníkom vypracujeme optimálne riešenie s produktmi šitými na mieru.


Produkty

Paleta produktov

Trúbkové výmenníky tepla

Všeobecné

Trúbkové výmenníky tepla prenášajú tepelnú energiu z kvapalného alebo plynového média na iné. Vo variante s dvojitou trúbkou sa dajú obe tieto médiá od seba bezpečne oddeliť. Vďaka svojmu konštrukčnému tvaru sú tieto výmenníky tepla veľmi robustné, a preto sa hodia aj do ťažkých prevádzkových podmienok.

Oblasti použitia

 • Chladiče oleja pre motory
 • Kompresory
 • Mazacie olejové zariadenia.
 • Chladiče oleja pre klzné ložiská (aj pre samomazacie ložiská)
 • Predohrev plynu
   

Výhody

 • Moduláírny systém pre optimálnu tepelnú adaptáciu
 • Možnosť dodať bezpečnostné výmenníky tepla
 • Kompaktná konštrukčná forma
 • Vysoká tepelná účinnosť
 • Odolný voči spätným rázom
 • Nízka strata tlaku

Technické atribúty

Množstvo oleja:do 2500 l/min
Dosiahnuteľný výkon:do 2000 kW
Tlakový stupeň na strane plášťa:PN 16 (vyššie tlakové stupne na vyžiadanie)
Tlakový stupeň na strane rúry:PN 10 (vyššie tlakové stupne na vyžiadanie)

Doskové výmenníky tepla

Všeobecné

Doskové výmenníky tepla prenášajú tepelnú energiu z jedného kvapalného média na druhé. V prípade potreby sa tieto výmenníky tepla dajú doplniť o bezpečnostné dosky, čo zaručí bezpečné oddelenie oboch médií. Doskové výmenníky tepla existujú vo viacerých konštrukčných tvaroch, preto sa dajú napasovať na rôzne tepelné podmienky. Doskové výmenníky tepla s voľným tokom a špirálovité výmenníky tepla dokážu tepelne spracovať aj znečistené médiá.

Oblasti použitia

 • Tepelná a chladiaca technika
 • Rekuperácia tepla
 • Chladiace obvody
 • Procesné médiá (aj zaťažené s pevnými látkami)
 • Odpadové vody a kaly
 • Kondenzačné a oparovacie procesy

Výhody

 • Mnoho možných technických vyhotovení
 • Veľký výber rozmerov dosiek – optimálne prispôsobenie prevádzkovým údajom
 • Možnosť dodať bezpečnostné výmenníky tepla
 • Možné aj vyhotovenie s čiastočným alebo úplným zváraním
 • VT s voľným tokom pre médiá s obsahom pevných látok – voľný kanál na médiá
 • Špirálovité VT pre silne zaťažené médiá (napr. kal)
 • Vysoká stabilita tlaku

Technické atribúty

Menovitá svetlosť prípojky:DN 25 (1“) – DN 700
Materiál dosiek:AISI304, AISI316, AISI316L, AISI316TI, SMO254, titán, resp. iné na vyžiadanie
Materiál tesnení:NBR, EPDM, FKM, PTFE, spájkovaná meď, spájkovaný nikel

Vzduchový výmenník tepla

Všeobecné

Tieto výmenníky tepla slúžia na vychladenie kvapalných médií pomocou okolitého vzduchu. Vzduch sa nasáva resp. tlačí cez rebrovitý zväzok trúbok pomocou ventilátora. V kombinácii s olejovým čerpadlom na hriadeli motora sa dajú ventilátor aj čerpadlo poháňať s jedným pohonom.

Oblasti použitia

 • Chladič oleja
 • Chladič vody

Výhody

 • Kompaktná konštrukčná forma
 • Jednoduchá inštalácia

Technické atribúty

Dosiahnuteľný výkon:4,4 kW až 140 kW (pri rozdiele teplôt 40 °C)
Možné množstvo oleja:do 600 l/min

Elektrický ohrievač

Všeobecné

Elektrické ohrievače slúžia na ohrev kvapalných médií. Dajú sa inštalovať do potrubných vedení ako prietokové ohrievače a budú zohrievať celý obsah nádoby alebo iba odobraté množstvo. Ak sa elektrický ohrievač skombinuje s čerpadlom a armatúrami, dajú sa zrealizovať kompletné agregáty predohrevu.

Oblasti použitia

 • Predohrev oleja
 • Predohrev paliva
 • Ohrev nádrže
 • Diaľkové vykurovanie – spojenie energií (P2H)
   

Výhody

 • Šetriaci ohrev vďaka nízkemu zaťaženiu povrchu vykurovacích tyčí
 • Vykurovacie tyče na olej a emulziu sa dajú vymontovať aj bez vyprázdnenia nádrže.
 • Možnosť dodania vrát. skrine svorkovnice alebo s kompletným riadením
   

Technické atribúty

Dosiahnuteľný výkon:do 1000 kW
Zaťaženie povrchu olej alebo emulzia:0,9 – 1,8 W/cm²
Zaťaženie povrchu voda:6 – 8 W/cm²

 

Ponorný chladič vody

Všeobecné

S ponornými chladičmi vody sa dajú chladiace obvody chladiť priamo vodou z rieky. Chladič dookola oplachuje voda z rieky a odoberá tým teplo nachádzajúce sa v trúbkach. Pri použití ponorných chladičov vody odpadá odber riečnej vody, jej filtrácia, potrubné vedenia k výmenníku tepla a návrat vody do rieky.

Oblasti použitia

Chladiaci obvod v elektrárňach a priemyselných prevádzkach

Výhody

 • Priamy prenos tepla z chladiacej vody do riečnej vody
 • Konštrukcia šetriaca miesto
 • Individuálne rozmery
 • Materiály odolné voči korózii

Technické atribúty

 • Zväzok trúbok z CuZn20Al2 s viacnásobným nánosom
 • Vodná komora s prípojkami z ušľachtilej ocele

Partner

Naši partneriKontakt

Schmachtl zákaznícky servis

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen kontaktieren Sie einen Schmachtl-Fachberater. Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Ďalšie informácie

Hydrotechnika

Filter

Hydrotechnika

Čerpadlá

Hydrotechnika

Odlučovače olejovej hmly