Použitie odlučovača olejovej hmly v praxi

Rolujte

Prehľad

Použitie na príklade elektrárne na Dunaji vo Freudenau

Neželaná olejová hmla v zariadeniach spôsobuje rôzne problémy. V závislosti od konštrukcie stroja vás môžu stáť čas aj peniaze.

Na odlučovanie olejovej hmly z prúdu vzduchu sú k dispozícii rôzne techniky. Mechanické odlučovanie olejových častíc zo vzduchu koalescenciou má kladný dopad na prevádzku. Správne používanie odlučovačov olejovej hmly pomáha prevádzkovateľovi a šetrí náklady.

Detaily o produkte

Výzvy pre prevádzkovateľa pri nekontrolovanej olejovej hmle:

  • Náklady na údržbu kvôli znečisteniu zariadení
  • Zanesenie vnútorných častí stroja od oleja (napríklad v generátore)
  • Možné negatívne vplyvy na zdravie personálu obsluhy
  • Nedodržanie predpisov na ochranu životného prostredia
  • Spotreba oleja v mazacom systéme

Používanie odlučovačov olejovej hmly od Franke Filter:

  • Chráni zariadenie a vyžaduje si menej údržby
  • Ani zďaleka sa nedosiahne hraničná hodnota vzduchu TA 2002
  • Jednoduchá výmena filtračných vložiek
  • Vyčistený vzduch sa môže vypúšťať priamo do pracovného prostredia
  • Individuálne vyhotovenia (ako pôvodné aj dodatočné vybavenie)

Katalógy a brožúry

Kontakt

Schmachtl zákaznícky servis

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Budeme vám radi k dispozícii.

Ďalšie informácie