Bezpečnostný spínač RFID série NS s istením

Rolujte

Prehľad

Maximálne zabezpečenie vašej výroby pomocou jediného zariadenia

Tieto spínače sa používajú hlavne pri strojoch, pri ktorých nebezpečné podmienky pretrvávajú aj po ich vypnutí. Mechanické časti, ako sú valčeky, pílové listy atď., sa môžu pohybovať aj po vypnutí stroja. Spínače je preto možné použiť aj vtedy, keď sa jednotlivé ochranné zariadenia majú otvárať len za určitých podmienok. 

Výhody

 • Sériové prepojenie niekoľkých spínačov a až 32 zariadení
 • 2 bezpečnostné vstupy a 2 bezpečnostné výstupy
 • RFID pracuje s vysokou úrovňou kódovania
 • Prídržná sila zablokovaného ovládača 2100N  / odblokovaného ovládača 20 N
 • Membránové tesnenie pre prostredia s vysokou prašnosťou
 • Integrovaný generátor príkazov
 • Hlava a odblokovanie sa dajú otáčať a nemožno ich oddeliť
 • Integrovaný generátor príkazov
 • 6 LED diód pre rýchlu diagnostiku
 • Ohybný ovládač na nepresné zatváranie ochranných zariadení
 • Funkcia na ochranu proti silám spätného rázu
 • Predné a bočné pripevnenie
 • Pomocné odblokovanie s blokovacím a únikovým uvoľňovacím tlačidlom
 • 3 aktivačné režimy pre bezpečnostné výstupy
 • Monitorovanie externých zariadení

Bezpečnostná úroveň

 • Bezpečnostná úroveň PLe a SIL3
 • Stupeň krytia IP 69K a IP67
 • Ochrana proti neoprávnenej manipulácii vďaka 4 zacvakávacím ochranným krytom

Prečo práve Schmachtl

 • Kompletné riešenie pre vašu bezpečnostnú techniku
 • Prevedenie v súlade s bezpečnostnými štandardmi
 • Bezpečnostné poradenstvo na mieste prispôsobené vašim potrebám
 • Ukladanie do vyrovnávacej pamäte pri sériovej výrobe

Katalóg

Kontakt

Schmachtl zákaznícky servis

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen kontaktieren Sie einen Schmachtl-Fachberater. Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Ďalšie informácie

Bezpečnostné spínače so zaistením,...

[Translate to Slovenčina:]

Bezpečnosť

Bezpečnosť